Metrologie

Společnost MATTECH, s.r.o. dlouhodobě poskytuje na profesionální úrovni kromě vlastní výroby celou řadu metrologických služeb a činností, mezi něž hlavně patří:

Ověřování měřidel v AMS K 65 společnosti MATTECH, s.r.o. pro Českou republiku

Firemní metrologické středisko K 65 je autorizováno k výkonu ověřování následujících stanovených měřidel: Měřiče tepla a chladu a jejich členy, část:

 • měřidla protečeného množství nosného média (škrticí orgány – clony, dýzy a Venturiho trubice, jako členy měřičů tepla a chladu)

Měřiče tepla a chladu a jejich členy, část: (škrticí orgány – clony, dýzy a Venturiho trubice, jako členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin)

 • snímače protečeného množství studené vody
 • snímače protečeného množství teplé vody
 • snímače protečeného množství plynu

Prvotní ověřování měřidel v AMS K 65 společnosti MATTECH, s.r.o. pro Slovenskou republiku

Společnost MATTECH, s.r.o. má oprávnění dodávat prvotně metrologicky ověřená pracovní stanovená měřidla do Slovenské republiky. Schválené typy prvotně ověřených měřidel jsou:

(škrticí orgány – clony, dýzy, Venturiho trubice, segmentové clony, víceotvorové clony a integrované měřicí tratě, jako členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin)

Kalibrace měřidel průtoku se škrticími orgány

V měrové laboratoři provádíme kalibrace škrticích orgánů nepřímou geometrickou kontrolou dle platných norem ČSN EN ISO 5167-1 až 5 a to měřidel dodávaných do celého světa.

Metrologický servis

Český metrologický institut vydal společnosti MATTECH, s.r.o., po posouzení technické a personální způsobilosti Osvědčení o registraci k montáži a servisu stanovených měřidel: Měřiče tepla, proteklého množství plynu a jejich členy:

 • kompaktní měřiče tepla
 • měřidla protečeného množství
 • odporové a termistorové snímače teploty
 • snímače tlaku a snímače tlakové diference
 • kalorimetrická počítadla elektronická
 • přepočítávače množství plynu

V rámci metrologického servisu dále zajišťujeme dle TPM 3723-03:

 • u kombinovaných měřičů vystavení kompletačního listu s vyznačením použitých členů měřičů tepla a jejich rozsahů
 • funkční zkoušku kompaktních měřičů
 • metrologickou zkoušku celého systému u kombinovaných měřičů
 • zabezpečení měřidel montážními plombami