Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Měřicí tratě k ultrazvukovým průtokoměrům

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým průtokoměrem a přímými úseky potrubí na jeho nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je měřicí trať rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (ultrazvukový průtokoměr) a výstupní. Ultrazvukový průtokoměr je předmětem subdodávky od našich dodavatelů. Přímé úseky potrubí požadované zákazníkem jsou vyráběny přímo v naší společnosti. V případě požadavku zákazníka je možno dodat pouze měřicí trať, jež je vyrobena dle výrobních podkladů samotného ultrazvukového průtokoměru.

Nevýhodou ultrazvukových průtokoměrů je vyšší citlivost na chvění potrubí, v němž je průtokoměr instalován, a menší životnost průtokoměru s ohledem na omezenou životnost vnitřních elektronických prvků. Výhodou ultrazvukových průtokoměrů je, že nemají pohyblivé části jako třeba turbínové průtokoměry a nevykazují téměř žádnou tlakovou ztrátu. Shodně jako škrticí orgány vyžadují pro správnou funkci měřicí tratě s uklidňujícími délkami potrubí v délkách minimálně 10D před a 5D za průtokoměrem. D symbolizuje vnitřní průměr potrubí.

Princip funkce ultrazvukových průtokoměrů se liší zařízení od zařízení. V současné době se nejčastěji využívá princip, který je založený na měření doby průchodu signálu měřenou kapalinou. Na potrubí jsou v určité vzdálenosti proti sobě namontovány senzory. Jeden senzor funguje jako vysílač ultrazvukových signálů, druhý jako přijímač a při měření se jejich funkce mění. Měří se doba, za níž urazí signál vzdálenost mezi senzory. Proti proudu trvá signálu urazit danou vzdálenost déle než ve směru proudu kapaliny. Ze znalosti naměřených časů, vzdálenosti měřidel a úhlu, který svírá měřicí paprsek s osou potrubí, získáme střední rychlost proudu měřeného média. Objemový průtok se tedy určuje nepřímo, na základě znalosti průtočného průřezu a střední rychlosti proudícího média, jež je vyhodnocena ultrazvukovým průtokoměrem. Tato metoda se využívá nejen k měření průtoku, ale i k identifikaci kapaliny v potrubí.

Měřicí tratě pro ultrazvukové průtokoměry jsou vyráběny z uhlíkových, nerezových, ale i žáropevných legovaných ocelí. Nelze-li dodržet požadované délky přímých úseků, je doporučováno instalovat do potrubí usměrňovače proudu. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži ultrazvukových průtokoměrů a jejich provozování. Dělení měřicí tratě na jednotlivé úseky rovněž umožňuje snadnější kontrolu při údržbě a následném ověřování měřidla.

Měřicí trať pro ultrazvukový průtokoměr

 • MATTECH, s.r.o.
  K Myslivně 2183/7
  708 00 Ostrava Poruba

 • IČ 47973064 | DIČ CZ47973064

 • Datová schránka: ugvki3a

 • Společnost MATTECH, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5536

 • +420 596 917 277

 • Oddělení:
  Obchodní +420 606 757 677
  Technické +420 602 714 488
  Metrologie +420 606 666 522
  Nákup +420 606 666 544

 • +420 596 916 794

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Nahoru
© Petr Sonnenschein, all rights reserved | SPOJENEC