Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Měřicí tratě k vírovým průtokoměrům

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtokoměrem a přímými úseky potrubí na jeho nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je měřicí trať rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (vírový průtokoměr) a výstupní. Vírový průtokoměr je předmětem subdodávky od našich dodavatelů. Přímé úseky potrubí požadované zákazníkem jsou vyráběny přímo v naší společnosti. V případě požadavku zákazníka je možno dodat pouze měřicí trať, jež je zhotovena dle výrobních podkladů samotného vírového průtokoměru.

Vírové průtokoměry spadají do kategorie elektronických rychlostních měřidel průtoku. Určují objemový tok nepřímo, na základě znalosti průtočného průřezu a rychlosti proudící tekutiny, kterou vyhodnocují. Rychlost je vypočítána pomocí měření frekvence tzv. Kármánových vírů, jež vznikají při obtékání překážky vložené kolmo na směr proudění tekutiny. Vírový průtokoměr se skládá ze dvou základních částí, z vírového tělesa a senzoru detekujícího víry. Tvar vírového tělesa má zásadní vliv na stabilitu periodického generování vírů. Senzory detekující víry analyzují změny tlaku a rychlosti proudící tekutiny v tzv. vírové oblasti. K tomuto účelu jsou využívány senzory pracující na kapacitním, piezoelektrickém, tenzometrickém či teplotním nebo ultrazvukovém principu. Shodně jako škrticí orgány vyžadují pro správnou funkci měřicí tratě s uklidňujícími délkami potrubí.

Vírové průtokoměry jsou vhodné pro jednosměrné měření průtoku čistých, neviskózních a homogenních kapalin, par i plynů bez pulzací proudu. Průtočný průřez potrubí musí být zcela zaplněn měřeným médiem s plně vyvinutým rychlostním profi lem. Vírové průtokoměry jsou určeny pro měření průtoku v potrubích o světlostech od DN 15 až DN 400 pro průtoky od jednotek až po tisíce m3/hod. Při měření není žádoucí, aby tekutiny měnily svá skupenství. Jsou to jednoduchá a spolehlivá měřicí zařízení s vysokou životností bez pohyblivých částí a malou tlakovou ztrátou. Výstupní signál z vírových průtokoměrů má formu frekvence, což je výhodné při číslicovém zpracování tohoto signálu. Naměřená hodnota průtoku není ovlivněna změnami teploty, tlaku či hustoty média, přičemž jejich spolehlivost je závislá na podmínkách toku. Nevýhodou vírových průtokoměrů je, že při nízkých rychlostech proudění a Reynoldsovu číslu Re < 4 000 je průtok tekutiny již neměřitelný a také menší životnost průtokoměru s ohledem na omezenou životnost vnitřních elektronických prvků.

Měřicí tratě pro vírové průtokoměry jsou vyráběny z uhlíkových, nerezových, ale i žáropevných legovaných ocelí. Vírové průtokoměry vyžadují přímé úseky potrubí v délkách minimálně 20D před a 5D za měřidlem. D symbolizuje vnitřní průměr potrubí. Nelze-li dodržet požadované délky přímých úseku, je doporučováno instalovat do potrubí usměrňovače proudu. Vírové průtokoměry mohou být instalovány v horizontální, vertikální i šikmé poloze. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži vírových průtokoměrů a jejich provozování. Dělení měřicí tratě na jednotlivé úseky umožňuje snadnější kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Měřicí trať pro vírový průtokoměrMeter tube for vortex flow meter

 • MATTECH, s.r.o.
  K Myslivně 2183/7
  708 00 Ostrava Poruba

 • IČ 47973064 | DIČ CZ47973064

 • Datová schránka: ugvki3a

 • Společnost MATTECH, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5536

 • +420 596 917 277

 • Oddělení:
  Obchodní +420 606 757 677
  Technické +420 602 714 488
  Metrologie +420 606 666 522
  Nákup +420 606 666 544

 • +420 596 916 794

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Nahoru
© Petr Sonnenschein, all rights reserved | SPOJENEC