MATTECH® DELTA Software®

Vlastní počítačový program MATTECH® DELTA Software® slouží pro snadný a rychlý návrh a výpočet primárních prvků pro měření průtoku plynu, vodní páry, vody a kapalin. Software poskytuje našim technikům i dalším uživatelům velkou flexibilitu a možnosti, které nejsou obvyklé v jiných výpočtových programech. V roce 2020 byl verifikován Českým metrologickým institutem. Počítačový program MATTECH® DELTA Software® umožňuje řešit tři typy úloh:

 • výpočet průměru primárního prvku
 • výpočet tlakové diference
 • výpočet průtoku plynů, páry a kapalin

Metodika výpočtů a matematické modely popisující chování proudících tekutin vychází z nejnovějších vydání těchto norem:

 • ČSN EN ISO 5167 (centrická clona, dýza ISA 1932, dýza s dlouhým poloměrem, Venturiho dýza, klasická trubice Venturiho s litým, obrobeným nebo svařovaným konfuzorem)
 • ČSN 257711 (segmentová clona)
 • ČSN 257712 (čtvrtkruhová clona, clona s kuželovým vstupem)
 • ASME MFC-3Ma-2007 (centrická clona, dýzy ASME pro velké a malé d/D, klasická trubice Venturiho s litým, obrobeným nebo svařovaným konfuzorem)
 • ISO/TR15377:2018 (clona s drenážním otvorem, dýza ISA 1932 s drenážním otvorem, clona v potrubí 25-50 mm, clona s kuželovým vstupem, čtvrtkruhová clona, excentrická clona)
 • GOST 8.586:2005 (centrická clona, dýza ISA 1932, Venturiho dýza, klasická trubice Venturiho obrobená, litá nebo svařovaná)
 • nenormované prvky (víceotvorová clona, víceotvorová clona s drenážním otvorem, čtvercová clona a obdélníková clona)
 • ČSN EN ISO 5167-5 (kuželové průtokoměry)
 • ASME MFC-14M (integrované měřicí trasy)

4Průtok plynů a kapalin je možno zadávat v objemových nebo hmotnostních jednotkách. Tlaky je možno zadávat jako přetlaky nebo absolutní tlaky. Součinitel teplotní roztažnosti je dán volbou skupiny materiálu nebo je možno ho zadat přímo. Jednotlivá vstupní data je možno zadávat v různých fyzikálních jednotkách. Vlastnosti plynů je možné vybrat z databáze, kterou lze uživatelsky doplňovat.

Všechna výpočtová data jsou kontrolována, zda jsou v mezích příslušné normy.

Program MATTECH® DELTA Software® počítá rovněž nejistotu hmotnostního průtoku, a to nejen pro výpočtový režim. K dispozici je výpočet cejchovních hodnot pro závislosti diferenčního tlaku na průtoku nebo průtoku na diferenčním tlaku a také pro kaskádní zapojení dvou snímačů diferenčního tlaku.

Výpočtové protokoly mohou být vytvořeny v češtině, angličtině a ruštině.