CENÍK MATTECH® DELTA SOFTWARE® V.4.0

Multilicence slouží pouze k prodeji více licencí jednomu podnikatelskému subjektu (jedno IČO).

Počítačový program MATTECH® DELTA Software® slouží pro snadný a rychlý návrh a výpočet primárních prvků pro měření průtoku plynu, vodní páry, vody a kapalin dle těchto norem: ČSN EN ISO 5167:2003 (centrická clona, dýza ISA 1932, dýza s dlouhým poloměrem, Venturiho dýza, klasická trubice Venturiho s litým, obrobeným nebo svařovaným konfuzorem)

ČSN 257711:1994 (segmentová clona)

ČSN 257712:1995 (čtvrtkruhová clona, clona s kuželovým vstupem)

ASME MFC-3Ma:2007 (centrická clona, dýzy

ASME pro velké a malé d/D, klasická trubice Venturiho s litým, obrobeným, nebo svařovaným konfuzorem)

ISO/TR15377:2007 (clona s drenážním otvorem, dýza ISA 1932 s drenážním otvorem, clona v potrubí (25-50) mm, clona s kuželovým vstupem, čvrtkruhová clona, excentrická clona)

GOST 8.586:2005 (centrická clona, dýza ISA 1932, Venturiho dýza, klasická trubice Venturiho obrobená, litá nebo svařovaná)

Program MATTECH® DELTA Software® umožňuje řešit tři typy úloh:

  • výpočet průměru primárního prvku
  • výpočet tlakové diference
  • výpočet průtoku plynů, páry a kapalin

Pojem „licence“ označuje převod omezených majetkových práv k užití software koncovému uživateli. Licence je chápána jako nevýhradní licence podle autorského zákona.

Pojmy „upgrade“ označují licence na aktualizované verze software poskytované uživatelům za zvýhodněné ceny.

 

V případě Vašeho zájmu o novou licenci či upgrade Vaší stávající licence výpočtového programu MATTECH® DELTA Software® nás prosím kontaktujte a my Vám zašleme cenovou nabídku.