VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhová část Venturiho dýzy je totožná s oblým vstupem dýzy ISA 1932, ten ústí do válcovitého hrdla zakončeného kuželovitým difuzorem obdobně jako u Venturiho trubice. Difuzor ovlivňuje pouze velikost trvalé tlakové ztráty. Vrcholový úhel difuzoru je menší nebo roven 30°. Těleso dýzy je vždy zavařeno do potrubí, které je zakončeno přírubou nebo úpravou pro svarový spoj, tzv. vevařované provedení. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Odběry (+) diferenčního tlaku mohou být komorové nebo bodové. Odběry (–) diferenčního tlaku jsou provedeny formou samostatných odběrů ve stěně hrdla Venturiho dýzy propojených prstencovou komorou. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO 5167-3 definuje možnost použití Venturiho dýzy pro průměry potrubí 65–500 mm. Pro výrobu Venturiho dýz jsou nejčastěji používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV63/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3, X10CrMoVNb9-1 a 15NiCuMoNb5.

Venturiho dýza je vyráběna jako pracovní měřidlo.

Venturiho dýza se používá při měření kapalin, par a plynů při podkritických tlakových spádech a při stacionárním charakteru proudění. Její značnou výhodou je velká provozní spolehlivost a použitelnost při měření průtoku kapalin, plynů a par, včetně kapalin s vysokým pracovním tlakem nebo vysoce přehřáté vodní páry.

Výhodou Venturiho dýzy je možnost instalace měření na sání z volného prostoru, tj. bez nutnosti použití náběhových délek před měřidlem. V tomto případě musí být zaručen ničím nerušený prostor v délkách 10D „před“ vstupní Venturiho dýzou a v délkách 5D do stran. Součinitel průtoku vstupní Venturiho dýzy je cca 0,99 nezávisle na ß2

Venturiho dýza je také zdrojem velmi malé tlakové ztráty. Může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým ...

DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou strano ...

DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovit ...

VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhov ...

DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spol ...

VENTURIHO DÝZA S KRITICKÝM PROUDĚNÍM

Princip funkce Venturiho dýzy s kritickým prouděním spočívá ve skutečnosti, že při nadkrit ...

MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtok ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...