NEELEKTRICKÝ ÚROVŇOMĚR

Neelektrické úrovňoměry se používají pro přímou optickou indikaci hladiny v tlakové nádrži. Tyto úrovnoměry pracují na principu spojených nádob a mohou být použity pro jakýkoliv typ kapaliny, pokud kapalina a použitý materiál stavoznaku nevykazují žádnou chemickou reakci. Stavoznak je přímo spojen s kapalinou uvnitř nádrže, a proto bezprostředně ukazuje hladinu při plnění. Uzavírací ventilové hlavice poskytují bezpečné ovládání v daných pracovních podmínkách. Neelektrické úrovňoměry mohou být používány pro všechny typy kapalin, tlaků a teplot. Parametry pro použití úrovnoměru jsou vždy uvedené na štítku. Kapaliny, jež mohou ve stavoznaku krystalizovat nebo vytvářet usazeniny, nejsou vhodné pro indikaci hladiny z důvodu možného nepřesného zobrazení její výšky.

Neelektrické úrovňoměry jsou nedílnou součástí tlakových nádrží. Komora obtoku (bypass) je montována na stěnu nádrže nebo nádoby dvěma mechanickými připojeními. Přírubové připojení zaručuje, že poloha hladiny v komoře stavoznaku přesně odpovídá poloze hladiny kapaliny v tanku či nádrži.

Velkou výhodou neelektrických úrovňoměrů je jejich robustní, spolehlivé a jednoduché konstrukční uspořádání. Jejich další předností je, že nevykazují žádný elektrický signál a přímo na stavoznaku ukazují naměřenou hodnotu. Nevyžadují proto žádné elektronické snímače hladiny ani jiné elektrické vstupy/výstupy nutné pro zpracování v nadřazeném systému.

Pro výrobu neelektrických úrovňoměrů se nejčastěji používá uhlíková ocel. V případě použití pro měření hladiny v agresivním prostředí je lze vyrobit z nerez oceli. Pro měření hladiny vysokotlakých a vysokoteplotních tekutin se doporučuje pro výrobu neelektrického úrovňoměru použít žáropevné oceli jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3 a X10CrMoVNb9-1.

Ostatní výrobky v této kategorii

OBTOKOVÉ KOMORY K HLADINOMĚRŮM

Měření výšky hladiny kapalin či sypkých materiálů v tlakových nádobách, nádržích či silech ...

NEELEKTRICKÝ ÚROVŇOMĚR

Neelektrické úrovňoměry se používají pro přímou optickou indikaci hladiny v tlakové nádrži ...