MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtoku nastavuje počtem otevřených (nezaslepených) dýz. V roce 1997 byla vydána norma ISO 5801 specifikující geometrii, způsob použití včetně podmínek montáže a provozu měřidel používaných jako zkušební měřidla pro sériovou výrobu vzduchotechnických zařízení.

Konstrukční provedení multidýzy je provedeno tak, že několik dýz (i různých průměrů) je namontovaných na jedné společné desce.

Výhodou těchto průtokoměrů je pokrytí širokého měřicího rozsahu při použití jedné měřicí komory. Na základě dlouhodobého sledování speciálních Venturiho trubic a multidýz v provozu bylo zjištěno, že jsou z hlediska kvality výsledků měření, montáže, údržby a provozu velmi vhodné jak pro specializovaná průmyslová zkušební zařízení – pro provádění kalibrací kompresorů a proudových strojů, tak jako zkušební měřidlo pro sériovou výrobu vzduchotechnických zařízení.

Materiálové provedení jednotlivých těles měřicích dýz multidýzy bývá z nerezové oceli nebo hliníkové slitiny, případně i z tvrzeného plastu. Úchytná deska multidýzy bývá z uhlíkové oceli nebo z tvrzeného plastu.

Ostatní výrobky v této kategorii

KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým ...

DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou strano ...

DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovit ...

VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhov ...

DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spol ...

VENTURIHO DÝZA S KRITICKÝM PROUDĚNÍM

Princip funkce Venturiho dýzy s kritickým prouděním spočívá ve skutečnosti, že při nadkrit ...

MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtok ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...