MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým průtokoměrem a přímými úseky potrubí na jeho nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je měřicí trať rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (ultrazvukový průtokoměr) a výstupní. Ultrazvukový průtokoměr je předmětem subdodávky od našich dodavatelů. Přímé úseky potrubí požadované zákazníkem jsou vyráběny přímo v naší společnosti. V případě požadavku zákazníka je možno dodat pouze měřicí trať, jež je vyrobena dle výrobních podkladů samotného ultrazvukového průtokoměru.

Nevýhodou ultrazvukových průtokoměrů je vyšší citlivost na chvění potrubí, v němž je průtokoměr instalován, a menší životnost průtokoměru s ohledem na omezenou životnost vnitřních elektronických prvků. Výhodou ultrazvukových průtokoměrů je, že nemají pohyblivé části jako třeba turbínové průtokoměry a nevykazují téměř žádnou tlakovou ztrátu. Shodně jako škrticí orgány vyžadují pro správnou funkci měřicí tratě s uklidňujícími délkami potrubí v délkách minimálně 10D před a 5D za průtokoměrem. D symbolizuje vnitřní průměr potrubí.

Princip funkce ultrazvukových průtokoměrů se liší zařízení od zařízení. V současné době se nejčastěji využívá princip, který je založený na měření doby průchodu signálu měřenou kapalinou. Na potrubí jsou v určité vzdálenosti proti sobě namontovány senzory. Jeden senzor funguje jako vysílač ultrazvukových signálů, druhý jako přijímač a při měření se jejich funkce mění. Měří se doba, za níž urazí signál vzdálenost mezi senzory. Proti proudu trvá signálu urazit danou vzdálenost déle než ve směru proudu kapaliny. Ze znalosti naměřených časů, vzdálenosti měřidel a úhlu, který svírá měřicí paprsek s osou potrubí, získáme střední rychlost proudu měřeného média. Objemový průtok se tedy určuje nepřímo, na základě znalosti průtočného průřezu a střední rychlosti proudícího média, jež je vyhodnocena ultrazvukovým průtokoměrem. Tato metoda se využívá nejen k měření průtoku, ale i k identifikaci kapaliny v potrubí.

Měřicí tratě pro ultrazvukové průtokoměry jsou vyráběny z uhlíkových, nerezových, ale i žáropevných legovaných ocelí. Nelze-li dodržet požadované délky přímých úseků, je doporučováno instalovat do potrubí usměrňovače proudu. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži ultrazvukových průtokoměrů a jejich provozování. Dělení měřicí tratě na jednotlivé úseky rovněž umožňuje snadnější kontrolu při údržbě a následném ověřování měřidla.

Ostatní výrobky v této kategorii

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na j ...

MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na jej ...

MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým ...

MĚŘICÍ TRATĚ K VÍROVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtok ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...