MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je měřicí trať rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (clona) a výstupní.

Přímé úseky potrubí měřicí trati splňují všechny podmínky tvarové a geometrické přesnosti definované normou ISO 5167, jež se vztahují na úseky potrubí přiléhající ke cloně. Toto uspořádání zaručuje vstup již stabilizovaného proudu tekutiny do primárního prvku a přesné měření průtočného množství. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži clon a jejich následném provozování. Dělení měřicí trati na jednotlivé úseky umožňuje snadnější kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Odběry diferenčního tlaku jsou bodové a jsou integrovány přímo v těle přírub, mezi nimiž je vložen, vycentrován a utěsněn kotouč clony. Z přírub je vyveden odběr tlaku. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Součástí sestavy měřicí trati jsou nerezové rozpěrné šrouby, které výrazně usnadňují demontáž a následnou montáž clonového kotouče.

Měřicí trať se segmentovou clonou se vyrábí ve jmenovitých světlostech DN 50 až DN 1400. Standardně je vyráběna v základním provedení s přímými úseky potrubí v délkách 5D „před“ clonou a 2D „za“ clonou nebo v dílčím provedení s přímými úseky potrubí v délkách 2D „před“ clonou a 2D „za“ clonou.

Úsek 2D „před“ clonou je ukončen přírubou a může být doplněn protipřírubou včetně dodávky spojovacího materiálu a těsnění, úsek 2D „za“ clonou je ukončen přípravou na svar. Ukončení úseku 2D „za“ clonou může být po dohodě s odběrateli přírubové. Měřicí trať v dílčím provedení lze vybavit metrologicky ověřeným úsekem 3D doplňujícím vstupní úsek „před“ clonou na celkovou délku 5D. Úsek 3D je pro připojení k potrubí ukončen přípravou na svar.

Pro výrobu měřicí trati je nejčastěji používána uhlíková nebo nerezová ocel. Kotouč segmentové clony je standardně zhotovován z nerezové oceli. Měřicí trať se segmentovou clonou je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Výhodou segmentové clony je její vysoká přesnost měření srovnatelná s clonou centrickou a také minimální požadavky na přímé úseky potrubí „před“ a „za“ clonovým kotoučem. Značnou výhodou je také její plnoprůtočnost. Tvar průtočného průřezu clony je kruhová úseč, což umožňuje strhávání nánosu pevných usazenin i odtok ropných a dehtovitých zplodin v místě měření.

Výrobu měřicí tratě se segmentovou clonou lze dohodnout i s prodlouženými přímými úseky potrubí a případně v rozsahu DN jiném, než je výše uvedeno. Měřicí trať se segmentovou clonou může být zabudována ve vodorovném nebo šikmém potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na j ...

MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na jej ...

MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým ...

MĚŘICÍ TRATĚ K VÍROVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtok ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...