MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je měřicí trať rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (clona) a výstupní.

Přímé úseky potrubí měřicí trati splňují všechny podmínky tvarové a geometrické přesnosti definované normou ISO 5167, jež se vztahují na úseky potrubí přiléhající ke cloně. Toto uspořádání zaručuje vstup již stabilizovaného proudu tekutiny do primárního prvku a přesné měření průtočného množství. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži clon a jejich provozování. Dělení měřicí tratě na jednotlivé úseky umožňuje snadnější kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Odběry diferenčního tlaku jsou koutové a jsou integrovány přímo v těle přírub, mezi nimiž je vložen, vycentrován a utěsněn kotouč clony. Z přírub je vyveden odběr tlaku. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu. Součástí sestavy měřicí trati jsou nerezové rozpěrné šrouby, které výrazně usnadňují demontáž a následnou montáž clonového kotouče.

Rozsah použití víceotvorové clony je omezen β = d/D, je vyráběna pro β = 0,4–0,65. Měřicí trať s víceotvorovou clonou se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 25 až DN 1000.

Měřicí trať s víceotvorovou clonou je standardně vyráběna s přímými úseky potrubí v délkách 2D „před“ clonou a 2D „za“ clonou. Úsek 2D „před“ clonou je ukončen přírubou, po dohodě s odběrateli je možná dodávka protipříruby, spojovacího materiálu a těsnění. Úsek 2D „za“ clonou je ukončen přípravou na svar, po dohodě s odběrateli je možná dodávka příruby a protipříruby, spojovacího materiálu a těsnění.

Měřicí trať lze vybavit úsekem doplňujícím vstupní úsek „před“ clonou na celkovou délku 4D, resp. 8D, v závislosti na typu tvarovky před clonou. Tento úsek je pro připojení k potrubí ukončen přípravou na svar.

Pro výrobu měřicí trati je nejčastěji používána uhlíková, nerezová nebo žáropevná legovaná ocel. Kotouč víceotvorové clony je standardně vyráběn z nerezové oceli. Měřicí trať lze po dohodě zhotovit i z plastových materiálů.

Víceotvorová clona je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

K přednostem víceotvorových clon patří kromě výhod centrických clon (jednoduchost, vyměnitelnost, spolehlivost) zejména menší zástavbová délka umožňující širší možnosti jejich použití. Průchod měřené tekutiny několika zúženými průřezy snižuje oproti centrické cloně nároky na minimální přímé délky potrubí před a za clonou nezbytných pro správnou funkci tohoto typu měřidel. Víceotvorová clona může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na j ...

MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na jej ...

MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým ...

MĚŘICÍ TRATĚ K VÍROVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtok ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...