MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (clona) a výstupní.

Přímé úseky potrubí měřicí trati splňují všechny podmínky tvarové a geometrické přesnosti definované normou ISO 5167, jež se vztahují na úseky potrubí přiléhající ke cloně. Toto uspořádání zaručuje vstup již stabilizovaného proudu tekutiny do primárního prvku a přesné měření průtočného množství. Koncepce měřicích tras rovněž minimalizuje případné neshody při montáži clon a jejich provozování. Dělení měřicí trati na jednotlivé úseky umožňuje snadnější kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Odběry diferenčního tlaku jsou komorové a jsou integrovány přímo v těle přírub, mezi kterými je vložen a utěsněn kotouč clony. Clonový kotouč je pečlivě vycentrován mezi přírubami jednoduchým konstrukčním uložením. Součástí sestavy měřicí trati jsou nerezové rozpěrné šrouby vsazené v přírubách svírajících clonový kotouč. Tyto šrouby velmi výrazně usnadňují demontáž a následnou montáž clonového kotouče. Z přírub je vyveden odběr tlaku. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Měřicí trať s centrickou clonou se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 50 až DN 1000.

Měřicí trať s centrickou clonou ve světlostech DN 50 až DN 150 je standardně vyráběna s přímými úseky potrubí v délkách 10D „před“ clonou a 5D „za“ clonou. Úsek 2D „před“ clonou je oddělen přírubovým spojem a je vyjímatelný za účelem jeho komfortní přístupnosti při následných kontrolách.

Procesní připojení měřicí trati je standardně na obou koncích přípravou na svar, po dohodě s odběrateli může být přírubové.

Pro výrobu měřicí tratě je nejčastěji používána uhlíková, nerezová nebo žáropevná legovaná ocel. Kotouč centrické clony je standardně vyráběn z nerezové oceli. Měřicí trať lze po dohodě zhotovit i z plastových materiálů.

Měřicí trať s centrickou clonou je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Výrobu měřicí tratě s centrickou clonou lze dohodnout i s prodlouženými přímými úseky potrubí a případně v rozsahu DN jiném, než je výše uvedeno. Měřicí trať s centrickou clonou může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na j ...

MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na jej ...

MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým ...

MĚŘICÍ TRATĚ K VÍROVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtok ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...