MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (clona) a výstupní.

Přímé úseky potrubí měřicí trati splňují všechny podmínky tvarové a geometrické přesnosti definované normou ISO 5167, které se vztahují na úseky potrubí přiléhající ke cloně. Toto uspořádání zaručuje vstup již stabilizovaného proudu tekutiny do primárního prvku a přesné měření průtočného množství. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži clon a jejich provozování. Dělení měřicí trasy na jednotlivé úseky umožňuje snadnější kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Odběry diferenčního tlaku jsou komorové a jsou integrovány přímo v těle přírub, mezi kterými je vložen a utěsněn kotouč clony. Clonový kotouč je pečlivě vycentrován mezi přírubami jednoduchým konstrukčním uložením. Součástí sestavy měřicí trati jsou nerezové rozpěrné šrouby, vsazené v přírubách svírajících clonový kotouč. Tyto šrouby velmi výrazně usnadňují demontáž a následnou montáž clonového kotouče. Z přírub je vyveden odběr tlaku. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Měřicí trať s centrickou clonou je vyráběna v rozsahu jmenovitých světlostí DN 50 až DN 1000. Měřicí trať s centrickou clonou ve světlostech DN 200 až DN 1000 je standardně vyráběna s přímými úseky potrubí v délkách 2D „před“ clonou a 2D „za“ clonou. Úsek 2D „před“ clonou je ukončen přírubou a může být doplněn protipřírubou včetně dodávky spojovacího materiálu a těsnění, úsek 2D „za“ clonou je ukončen přípravou na svar. Ukončení úseku 2D „za“ clonou může být po dohodě s odběrateli přírubové. Měřicí trať lze vybavit metrologicky ověřeným úsekem 8D doplňujícím vstupní úsek „před“ clonou na celkovou délku 10D.

Pro výrobu měřicí trati je nejčastěji používána uhlíková, nerezová nebo žáropevná legovaná ocel. Kotouč centrické clony je standardně vyráběn z nerezové oceli. Měřicí trať lze po dohodě zhotovit i z plastových materiálů. Měřicí trať s centrickou clonou je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Výrobu měřicí tratě s centrickou clonou lze dohodnout i s prodlouženými přímými úseky potrubí a případně v rozsahu DN jiném, než je výše uvedeno. Měřicí trať s centrickou clonou může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na j ...

MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na jej ...

MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým ...

MĚŘICÍ TRATĚ K VÍROVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtok ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...