MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých průtoků tekutin v potrubích s vnitřním průměrem menším než 50 mm. Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (clona) a výstupní.

Přímé úseky potrubí měřicí trati splňují všechny podmínky tvarové a geometrické přesnosti definované normami ISO 5167 a ISO/TR 15377, jež se vztahují na úseky potrubí přiléhající ke cloně. Toto uspořádání zaručuje vstup již stabilizovaného proudu tekutiny do primárního prvku a přesné měření průtočného množství. Koncepce měřicích tratí rovněž minimalizuje případné neshody při montáži clon a jejich provozování. Dělení měřicí trati na jednotlivé úseky umožňuje snadnější kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Odběry diferenčního tlaku jsou koutové a jsou integrovány přímo v těle přírub, mezi kterými je vložen, vycentrován a utěsněn kotouč clony. Z přírub je vyveden odběr tlaku. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu. Konstrukce měřicí trati umožňuje přímou montáž snímače tlakové diference na odběry clony.

Použití centrické clony v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 50 je omezeno β, clona je vyráběna pro β = d/D = 0,23–0,7.

Měřicí trať s centrickou clonou ve světlostech DN 15 až DN 50 je standardně vyráběna s přímými úseky potrubí v délkách minimálně 10D „před“ clonou a 5D „za“ clonou. Procesní připojení měřicí trati je standardně na obou koncích přírubové, po dohodě s odběrateli může být ukončení přípravou na svar. Konstrukce měřicí trati umožňuje přímou montáž snímače tlakové diference na odběry clony.

Pro výrobu měřicí trati je nejčastěji používána uhlíková, nerezová nebo žáropevná legovaná ocel. Kotouč centrické clony je standardně vyráběn z nerezové oceli. Měřicí trať lze po dohodě zhotovit i z plastových materiálů.

Měřicí trať s centrickou clonou pro potrubí s vnitřním průměrem menším než 25 mm je vyráběna jako pracovní měřidlo a pro potrubí s vnitřním průměrem 25 až 50 mm je vyráběna jako pracovní nebo stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Výrobu měřicí tratě s centrickou clonou pro potrubí s vnitřním průměrem menším než 50 mm lze dohodnout i s prodlouženými přímými úseky potrubí. Měřicí trať může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 50 AŽ DN 150

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 15 AŽ DN 50

Tato měřicí trať, nazývaná také jako integrovaná měřicí trať, je určena pro měření nízkých ...

MĚŘICÍ TRAŤ S CENTRICKOU CLONOU DN 200 AŽ DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její ...

MĚŘICÍ TRAŤ S VÍCEOTVOROVOU CLONOU MATTECH®

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na j ...

MĚŘICÍ TRAŤ SE SEGMENTOVOU CLONOU

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená segmentovou clonou a přímými úseky potrubí na jej ...

MĚŘICÍ TRATĚ K ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené ultrazvukovým ...

MĚŘICÍ TRATĚ K VÍROVÝM PRŮTOKOMĚRŮM

Společnost MATTECH, s.r.o., dodává měřicí tratě i kompletní sestavy tvořené vírovým průtok ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...