KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.19

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je zajistit stálé zaplnění impulsního potrubí kondenzátem páry v téže výšce. Proto se kondenzační nádoby umísťují přímo u vývodů primárních prvků tak, aby byly ve vodorovné poloze. Tím je vyloučen chybný přídavný diferenční tlak, který by jinak vznikl jako důsledek nestejných nátokových výšek. Jejich velký vnitřní objem zaručuje minimální kolísání hladiny kondenzátu. Kolísání hladiny nepříznivě ovlivňuje výslednou přesnost měření.

Funkční rozměry

Velikost kondenzační nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.
Meze použití a provedení Těleso kondenzační nádoby je navrženo pro pracovní tlak 27 MPa při teplotě 590 °C. Kondenzační nádoba je standardně opatřena výstupní uzavírací armaturou. Nejvyšší pracovní tlak uzavírací armatury je 20 MPa při teplotě 600 °C. Na vyžádání lze kondenzační nádobu opatřit speciální uzavírací armaturou s pracovními parametry 33 MPa při teplotě 600 °C. Kondenzační nádobu lze rovněž dodat bez výstupní uzavírací armatury pouze s přivařovacím nátrubkem pro připojení k impulsnímu potrubí.

Materiálové provedení

Těleso kondenzační nádoby i uzavírací armatura jsou vyrobeny ze žáropevné legované oceli X10CrMoVNb9-1 (1.4903). Na vyžádání lze kondenzační nádobu vybavit uzavírací armaturou z jiného materiálu.

Procesní připojení

Kondenzační nádoba je na vstupní straně opatřena nátrubkem ukončeným přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. Na výstupní straně je opatřena navařenou uzavírací armaturou ukončenou přípravou pro svarový spoj na průměru 14 x 2,5 mm, 21,3 x 3,2 mm, 21,3 x 3,5 mm, popř. 25 x 5,5 mm. Na vyžádání lze kondenzační nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Kondenzační nádoby jsou umísťovány přímo na vývody primárních prvků tak, aby tyto vývody byly v rovině – hladina kondenzátu v kondenzačních nádobách musí být ve stejné výšce (rozdíl 1 mm hladiny způsobí chybu měření diferenčního tlaku ve výši 10 Pa).

U kondenzačních nádob instalovaných na primárních prvcích ve svislých potrubích je nutno instalovat obě kondenzační nádoby na téže úrovni, přednostně na úrovni horního odběru. Nádoba při své plné funkčnosti vyzařuje teplo do okolí, a proto nesmí být izolována. Teplota je závislá na tlaku kondenzátu v nádobě.

Ostatní výrobky v této kategorii

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.21

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.20

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.19

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.18

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.17

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.16

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.15

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.14

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.13

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.12

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.11

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.10

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...

KONDENZAČNÍ NÁDOBA M24.9

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je ...