KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým požadavkem nízká tlaková ztráta. Podle způsobu výroby existují klasické Venturiho trubice s odlitým konfuzorem, obrobeným konfuzorem nebo plechovým svařovaným konfuzorem.

Klasická Venturiho trubice obsahuje:

  • vstupní válec s odběrem (+) diferenčního tlaku
  • kuželovitý konfuzor s celkovým úhlem 21°
  • válcovité hrdlo s odběrem (-) diferenčního tlaku, délka hrdla je rovná průměru hrdla d
  • kuželovitý difuzor s celkovým vrcholovým úhlem v rozmezí 7–15°
  • prstencové komory pro odběr tlaku vstupní válec a difuzor je zakončen přírubou nebo úpravou pro svarový spoj, tzv. vevařované provedení; výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a následně netěsností v přírubovém spoji

Jako metoda výroby je pro menší DN použito obrábění nebo pro větší DN svařování z ocelového plechu. U svařovaných klasických Venturiho trubic je válcové hrdlo obrobeno na normou požadovanou toleranci.

Odběry diferenčního tlaku jsou provedeny formou samostatných odběrů ve stěně potrubí propojených prstencovými komorami. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO 5167-4 definuje možnost použití klasické Venturiho trubice pro průměry potrubí 50–1 200 mm. Pro výrobu klasických Venturiho trubic jsou nejčastěji používány standardně užívané uhlíkové oceli nebo nerezové oceli pro měření průtoku kapalin a plynů a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3, X10CrMoVNb9-1 a 15NiCuMoNb5.

Klasická Venturiho trubice je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Hlavní přednosti klasické Venturiho trubice:

  • vyžaduje použití znatelně kratších přímých délek oproti clonám a dýzám; vyvozuje velmi malou tlakovou ztrátu (4–20 % z měřeného diferenčního tlaku), a tudíž je ekonomický primární prvek
  • pro tekutiny proudící vysokou rychlostí, např. páry, vykazuje vysokou provozní spolehlivost
  • nezanáší se sedimenty

Klasická Venturiho trubice je navržena a vyráběna s ohledem na požadavky zákazníka, kterými mohou být např. oboustranné měření, ohřev s oplášťováním aj. Může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým ...

DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou strano ...

DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovit ...

VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhov ...

DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spol ...

VENTURIHO DÝZA S KRITICKÝM PROUDĚNÍM

Princip funkce Venturiho dýzy s kritickým prouděním spočívá ve skutečnosti, že při nadkrit ...

MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtok ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...