EXCENTRICKÁ CLONA

Excentrická clona je obdoba centrické clony s kruhovým otvorem umístěným excentricky vůči ose potrubí. Při orientaci průtočného průřezu ve spodní části kruhového potrubí je umožněno proudění nečistot obsažených v měřené tekutině přes clonu bez vytváření usazenin a nánosů před clonovou deskou. Clona je nejčastěji v potrubí vsazená v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na clonách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Ideální umístění odběrů diferenčního tlaku je vertikálně v horní části clony, odběry tlaku jsou bodové. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO/TR 15377 v návaznosti na normu ISO 5167-1 definuje možnost použití excentrické clony pro průměry potrubí 100–1 000 mm. Excentrická clona se vyrábí v provedení bodové clony, kotouče vloženého mezi obruby s bodovými odběry tlaku, kotouče vloženého přímo mezi příruby nebo v provedení měřicí tratě.

Hlavními částmi excentrické bodové clony je dvoudílná obruba s bodovými odběry diferenčního tlaku a clonový kotouč. Ten je sevřen mezi dvěma díly obruby a upevněn těsněním. Z obrub je vyveden odběr tlaku. Clonový kotouč je vyměnitelný. Obvyklá stavební šířka clony s bodovým odběrem je 40–60 mm.

Pro výrobu obrub bodové clony je nejčastěji používána uhlíková nebo nerezová ocel. Materiálové provedení kotouče excentrické clony je vzhledem k jejímu použití v petrochemii, chemickém a jaderném průmyslu ve třídách nerezových ocelí a ocelí s vysokým obsahem niklu (Inconel, Hastelloy).

Excentrická clona je vyráběna jako pracovní měřidlo.

Používá se tam, kde by se mohly tvořit usazeniny, dehtovité nánosy nebo kondenzáty – tedy při měření průtoku heterogenních směsí (mechanicky znečištěných kapalin a plynů obsahujících pevné nebo kapalné složky) v potrubích. Výrobu excentrické clony lze dohodnout i v jiném rozsahu jmenovitých světlostí, než je výše uvedeno. Může být zabudována ve vodorovném nebo šikmém potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® S KOMOROVÝM ODBĚREM

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

CENTRICKÁ CLONA S BODOVÝM ODBĚREM

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA S KOMOROVÝM ODBĚREM

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA VEVAŘOVANÁ

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Sou ...

CLONA DLE ASME B16.36

Hlavní komponentou sestavy měřicí clony dle ASME B16.36 je clonový kotouč, který je dodává ...

ČTVRTKRUHOVÁ CLONA

Čtvrtkruhová clona, původně označovaná jako čtvrtkruhová dýza Koenneckova, je kombinací ce ...

KÓNICKÁ CLONA

Kónická clona, v normách označovaná jako clona s kuželovitým vstupem, je konstrukčně obdob ...

EXCENTRICKÁ CLONA

Excentrická clona je obdoba centrické clony s kruhovým otvorem umístěným excentricky vůči ...

ČTVERCOVÉ A OBDELNÍKOVÉ CLONY

Clony s hranatými otvory jsou zvláštním typem škrticích orgánů používaných k nepřímému měř ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH®

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® S BODOVÝM ODBĚREM

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® VEVAŘOVANÁ

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

SEGMENTOVÁ CLONA

Segmentová clona je tenký kotouč s otvorem ve tvaru segmentu kruhu. Při orientaci průtočné ...

OMEZUJÍCÍ CLONA

Funkce omezující clony spočívá v tom, že dokáže při stálém průtoku snížit tlak tekutiny na ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...