DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovitou výtokovou stranou. Existují dvě konstrukce dýzy odlišné tvarem eliptického oblouku vymezujícího jejich zužující se vstupní část:

  • dýza s velkým poměrem průměrů, použitelná v mezích 0,25 ≤ β ≤ 0,8
  • dýza s malým poměrem průměrů, použitelná v mezích 0,2 ≤ β ≤ 0,5

Těleso dýzy je ve většině případů přivařeno do potrubí, tzv. vevařované provedení, nebo bývá vsazeno mezi příruby. Součástí vevařovaného provedení dýzy jsou uklidňující délky potrubí před dýzou. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji. Umístění dýzy mezi příruby je doporučováno do tlaku PN 100.

Osa odběru (+) diferenčního tlaku je ve vzdálenosti 1D od vstupní strany dýzy. Osa odběru (–) diferenčního tlaku je ve vzdálenosti 0,5D od vstupní strany dýzy s výjimkou případu dýzy s malým poměrem průměrů β ≤ 0,3188, pro kterou musí být osa zadního odběru ve vzdálenosti 1,6d od vstupní strany dýzy, kde d symbolizuje průměr škrticího hrdla dýzy. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO 5167-3 definuje možnost použití dýzy s dlouhým poloměrem pro průměry potrubí 50–630 mm. Pro výrobu dýz s dlouhým poloměrem jsou nejčastěji používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3, X10CrMoVNb9-1 a 15NiCuMoNb5.

Dýza s dlouhým poloměrem je vyráběna jako pracovní měřidlo.

Značnou výhodou dýzy s dlouhým poloměrem je její velká provozní spolehlivost a použitelnost při měření průtoku kapalin, plynů a par, včetně kapalin s vysokým pracovním tlakem nebo vysoce přehřáté vodní páry. Její další předností je stálost součinitele průtoku C v oblasti ReD od 104 do 107.

Využití dýz s dlouhým poloměrem je vhodné zejména na vysokotlaké straně kotelních systémů a rozvodů (vysokotlaká pára, napájecí voda).

Dýza s dlouhým poloměrem může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým ...

DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou strano ...

DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovit ...

VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhov ...

DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spol ...

VENTURIHO DÝZA S KRITICKÝM PROUDĚNÍM

Princip funkce Venturiho dýzy s kritickým prouděním spočívá ve skutečnosti, že při nadkrit ...

MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtok ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...