DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou stranou. Vzhledem ke své konstrukci lépe odolává dlouhodobému působení vysokých teplot a tlaku. Těleso dýzy je ve většině případů přivařeno do potrubí, tzv. vevařované provedení, nebo bývá vsazeno mezi příruby. Součástí vevařovaného provedení dýzy jsou uklidňující délky potrubí před dýzou. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji. Umístění dýzy mezi příruby je doporučováno do tlaku PN 100.

Odběry diferenčního tlaku mohou být komorové nebo bodové. Komorové odběry jsou vzhledem k technologii výroby dýz zpravidla používány pro světlosti DN 50 až DN 80, bodové odběry jsou používány pro světlosti DN 100 až DN 500. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO 5167-3 definuje možnost použití dýzy ISA 1932 pro průměry potrubí 50–500 mm. Pro výrobu dýz jsou nejčastěji používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry. Rozmezí použitelných ocelí pro výrobu dýz je široké a v současnosti jsou vedle běžně používaných legovaných ocelí 14MoV6-3/15 128, 10CrMo910/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3 hodně využívány materiály X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2 a 15NiCuMoNb5.

Dýza ISA 1932 je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Značnou výhodou dýzy ISA 1932 je její velká provozní spolehlivost a použitelnost při měření průtoku kapalin, plynů a par, včetně vysoce přehřáté vodní páry.

Využití dýz je vhodné zejména na vysokotlaké straně kotelních systémů a rozvodů (vysokotlaká pára, napájecí voda). Dýzu ISA 1932 je rovněž možno použít na konci potrubí ve funkci vstupní dýzy pro měření průtoku při sání z volného prostoru. Může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým ...

DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou strano ...

DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovit ...

VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhov ...

DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spol ...

VENTURIHO DÝZA S KRITICKÝM PROUDĚNÍM

Princip funkce Venturiho dýzy s kritickým prouděním spočívá ve skutečnosti, že při nadkrit ...

MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtok ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...