DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spolu s předřazeným usměrňovačem proudění zabudována v měřicí trati. Významnou výhodou tohoto konstrukčního uspořádání je kompletní měřicí sestava s velmi vysokým stupněm přesnosti měření průtoku. Sestava se používá k měření průtoku při přejímacích zkouškách parních turbín.

Těleso dýzy má eliptickou vtokovou a válcovitou výtokovou stranou, tzv. hrdlo dýzy, v němž je realizován odběr (–) diferenčního tlaku. V rozsahu specifikace normy ASME PTC 6 je možno vyrobit konstrukci této dýzy s malým poměrem průměrů v mezích 0,25 ≤ β ≤ 0,5. Tvar dýzy je navržen v souladu s normou ASME PTC 19.5.

Těleso dýzy je ve většině p řípadů vsazeno mezi příruby, nebo může být přivařeno do potrubí, tzv. vevařované provedení. Výhodou svarového vsazení jak tělesa dýzy, tak i celé sestavy do potrubí, je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubových spojích. Vhodnost tohoto provedení je zejména u vysokotlakých aplikací.

Pro obě provedení jsou součástí sestavy dýzy uklidňující délky potrubí minimálně 20D „před“ dýzou a 10D „za“ dýzou. Součástí uklidňující délky potrubí „před“ dýzou je usměrňovač proudění, který je umístěn minimálně ve vzdálenosti 16D „před“ tělesem dýzy. Typ použitého usměrňovače je jak uklidňovač proudění se svazkem 50 trubek, tak deskový usměrňovač navržený podle ASME PTC 6.

Osa odběru (+) diferenčního tlaku je ve vzdálenosti 1D od vstupní strany dýzy. Pro odběr (+) diferenčního tlaku musí být samostatně zhotoveny čtyři vývody diferenčního tlaku, stejně tak i pro odběr (–) diferenčního tlaku v hrdle dýzy. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Pro výrobu tělesa dýzy s odběrem v hrdle je nejčastěji používána nerez ocel. Z důvodu eliminace možné odlišné tepelné roztažnosti dýzy je i část úseku „před“ dýzou v minimální délce 4D vyrobena z nerez oceli. Ostatní komponenty měřicí tratě jsou vyráběny z uhlíkové oceli, nerez oceli nebo z materiálů vhodných pro parametry měřené tekutiny.

Sestava musí být vyrobena s vysokou přesností, zejména geometrie tělesa dýzy a provedení odběrů (–) diferenčního tlaku v hrdle dýzy jsou nejdůležitější faktory ovlivňující úspěšnost kalibrace. Správnost výroby celé sestavy celé sestavy dýzy s usměrňovačem proudění je prokazována kalibrací vodou za podmínek proudění co nejbližších podmínkám při přejímacích zkouškách parních turbín.

Ostatní výrobky v této kategorii

KLASICKÁ VENTURIHO TRUBICE

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým ...

DÝZA ISA 1932

Dýza ISA 1932 je škrticí orgán průtoku se zaoblenou vtokovou a válcovitou výtokovou strano ...

DÝZA S DLOUHÝM POLOMĚREM

Dýza s dlouhým poloměrem je škrticí orgán průtoku s eliptickou vtokovou stranou a válcovit ...

VENTURIHO DÝZA

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhov ...

DÝZA DLE ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spol ...

VENTURIHO DÝZA S KRITICKÝM PROUDĚNÍM

Princip funkce Venturiho dýzy s kritickým prouděním spočívá ve skutečnosti, že při nadkrit ...

MULTIDÝZY

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtok ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...