DESKOVÝ USMĚRŇOVAČ PROUDĚNÍ K-LAB NOVA

Usměrňovač proudění je obecně konstrukčně navržen k odstranění nebo významnému omezení proudového zkrutu a na opětovné vytvoření rychlostního profilu při vytvoření přijatelných podmínek proudění definovaných v ISO 5167-1. Jeho použití přispívá k vyloučení velkých deformací rychlostního profilu a tím i hrubých chyb v měřeném průtoku. Usměrňovač proudění K-Lab provedení NOVA lze použít pro všechny druhy tekutin, tedy i pro plyny a kapaliny.

 Deskový usměrňovač proudění K-Lab provedení NOVA sestává z desky s 25 vyvrtanými otvory uspořádanými do symetrického kruhového vzoru. Průměry otvorů jsou funkcí vnitřního průměru potrubí D a jsou závislé na ReD:

Za předpokladu, že ReD ≥ 8 x 105, jsou rozměry a umístění otvorů:

  • průměr soustředného otvoru 0,18629D ± 0,00077D,
  • prstenec 8 otvorů průměru 0,163D ± 0,00077D na průměru roztečné kružnice 0,5D ± 0,5 mm,
  • prstenec 16 otvorů průměru 0,1203D ± 0,00077D na průměru roztečné kružnice 0,85D ± 0,5 mm.

Za předpokladu, že 8 x 105 > ReD ≥ 105, jsou rozměry a umístění otvorů:

  • průměr soustředného otvoru 0,22664D ± 0,00077D,
  • prstenec 8 otvorů průměru 0,16309D ± 0,00077D na průměru roztečné kružnice 0,5D ± 0,5 mm,
  • prstenec 16 otvorů průměru 0,12422D ± 0,00077D na průměru roztečné kružnice 0,85D ± 0,5 mm.

Tloušťka děrované desky je v rozmezí 0,125D až 0,15D.

Pro deskový usměrňovač proudění K-Lab NOVA je koeficient tlakové ztráty přibližně K = 2

Deskový usměrňovač proudění K-Lab NOVA je v potrubí vsazen v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na usměrňovači lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI (RF,  RTJ) nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Pro výrobu deskového usměrňovače proudění K-Lab NOVA jsou nejčastěji používány nerezové oceli, na žádost odběratele mohou být použity i jiné materiály. Usměrňovač je možno zabudovat do vodorovného nebo svislého potrubí.

Usměrňovač proudění K-Lab NOVA může být použit za libovolnou předchozí tvarovkou se clonou, jejíž poměr průměrů je 0,67 nebo menší. Použití usměrňovače K-Lab NOVA umožní zkrácení přímého úseku potrubí před clonou až na 17D k nejbližší tvarovce.

Dalším obdobným používaným typem je usměrňovač proudění Akashi (Mitsubishi) s koeficientem tlakové ztráty K = 1,7 podle normy EN ISO 5167-3:2020.

Ostatní výrobky v této kategorii

UKLIDŇOVAČ PROUDĚNÍ SE SVAZKEM 19 TRUBEK

Uklidňovač proudění je obecně konstrukčně navržen k odstranění nebo významnému omezení pro ...

DESKOVÝ ZANKERŮV USMĚRŇOVAČ PROUDĚNÍ

Usměrňovač proudění je obecně konstrukčně navržen k odstranění nebo významnému omezení pro ...

DESKOVÝ USMĚRŇOVAČ PROUDĚNÍ K-LAB NOVA

Usměrňovač proudění je obecně konstrukčně navržen k odstranění nebo významnému omezení pro ...