ČTVERCOVÉ A OBDELNÍKOVÉ CLONY

Clony s hranatými otvory jsou zvláštním typem škrticích orgánů používaných k nepřímému měření průtoku vzdušin. Jsou využívány především ve vzduchotechnice nebo v průmyslových aplikacích s obdélníkovými nebo čtvercovými průřezy potrubí.

Otvor ve clonovém kotouči může mít čtvercový nebo obdélníkový profil a slouží k vyvození tlakové diference statického tlaku před a za clonovým kotoučem. Výpočet je založen na matematické podobnosti ekvivalentního průřezu. Tlaková diference je pak přenášena pomocí odběrů, resp. vývodů tlakové diference do měřicích zařízení, jimiž mohou být např. U-trubice s vodní či rtuťovou náplní nebo v současné době používanější snímače, které převádějí tlakovou diferenci na elektronický signál a při zadání požadovaných technických parametrů rovnou vypočtou průtok měřené vzdušiny.

Hlavní předností clony s hranatými otvory je přizpůsobení se hranatým vzduchotechnickým potrubím bez nutnosti přechodů na oválné potrubí v místě instalace měření. Její důležitou předností je stejně jako u centrických clon konstrukční jednoduchost. 

Clona s hranatými otvory je vyráběna jako pracovní měřidlo. Čtvercové a obdélníkové clony mohou být zabudovány jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Ostatní výrobky v této kategorii

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® S KOMOROVÝM ODBĚREM

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

CENTRICKÁ CLONA S BODOVÝM ODBĚREM

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA S KOMOROVÝM ODBĚREM

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA VEVAŘOVANÁ

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Sou ...

CLONA DLE ASME B16.36

Hlavní komponentou sestavy měřicí clony dle ASME B16.36 je clonový kotouč, který je dodává ...

ČTVRTKRUHOVÁ CLONA

Čtvrtkruhová clona, původně označovaná jako čtvrtkruhová dýza Koenneckova, je kombinací ce ...

KÓNICKÁ CLONA

Kónická clona, v normách označovaná jako clona s kuželovitým vstupem, je konstrukčně obdob ...

EXCENTRICKÁ CLONA

Excentrická clona je obdoba centrické clony s kruhovým otvorem umístěným excentricky vůči ...

ČTVERCOVÉ A OBDELNÍKOVÉ CLONY

Clony s hranatými otvory jsou zvláštním typem škrticích orgánů používaných k nepřímému měř ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH®

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® S BODOVÝM ODBĚREM

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® VEVAŘOVANÁ

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

SEGMENTOVÁ CLONA

Segmentová clona je tenký kotouč s otvorem ve tvaru segmentu kruhu. Při orientaci průtočné ...

OMEZUJÍCÍ CLONA

Funkce omezující clony spočívá v tom, že dokáže při stálém průtoku snížit tlak tekutiny na ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...