CLONA DLE ASME B16.36

Hlavní komponentou sestavy měřicí clony dle ASME B16.36 je clonový kotouč, který je dodáván i jako samostatná položka. Provedení clonového kotouče může být dle požadavku zákazníka jako clona centrická, segmentová, víceotvorová, omezující, excentrická aj. Jeho provedení závisí na typu těsnicích ploch přírub (RF, RTJ) a je sevřen mezi pár odběrových přírub.

Odběrové příruby využívají přírubový odběr tlaku definovaný normou ISO 5167-2, možný je rovněž koutový odběr. Odběrové příruby jsou vyrobeny v souladu s požadavky ASME B16.36 a jsou dostupné v tlakových třídách 300–2 500 lb. Každá sestava odběrových přírub je vybavena dvěma páry odběrů tlaku, svorníky, maticemi, těsněním a rozpěrnými šrouby, jež vypomáhají při vyjmutí kotouče. Vývrty v odběrových přírubách jsou standardně ukončeny vnitřním NPT závitem, z nichž jeden je opatřen záslepkou pro odkalení.

Příruby mohou být doplněny o vývody diferenčního tlaku, které jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Clonové kotouče a sestavy odběrových přírub jsou vyráběny v rozsahu jmenovitých světlostí DN 25 (1“) až DN 1000 (40“). Sestavu odběrových přírub s clonou lze na vyžádání doplnit o přímé úseky potrubí v délce 2D „před“ a 2D „za“ clonou.

Pro výrobu kotouče clony jsou nejčastěji používány nerezové oceli třídy 304, 321 nebo 316, na žádost odběratele mohou být použity i jiné materiály. Na rukojeti kotouče jsou vyraženy hlavní údaje – světlost potrubí, tlaková třída, materiál, průměr vrtání aj. Clonový kotouč může být v návaznosti ISO/TR 15377 doplněn o tzv. drenážní otvor pro plyny, popř. o ventilační otvor pro jiné tekutiny.

Clona určená pro zabudování mezi odběrové příruby dle ASME B16.36 je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Sestava odběrových přírub s clonou poskytuje ekonomickou a progresivní metodu zabudování clonového měření. Tím, že jsou odběry diferenčního tlaku integrovány přímo v těle příruby, není nutno dodávat samostatné obruby clony nebo odvrtávat odběry tlaku do stěny potrubí. Sestava odběrových přírub s clonou může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Doplňkem dodávky sestavy odběrových přírub bývají proplachovací kroužky, které nahrazují clonový kotouč při proplachu potrubí po svaření nebo jiných technologických zásazích.

Použití proplachovacích kroužků, jež mají stejný vnitřní průměr shodný s průměrem potrubí, zamezuje poškození clonového kotouče unášenými pevnými částmi, nečistotami a dále zamezuje jeho poškození následkem agresivního působení dočasné technologické tekutiny použité pro profuky a proplachy.

Ostatní výrobky v této kategorii

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® S KOMOROVÝM ODBĚREM

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

CENTRICKÁ CLONA S BODOVÝM ODBĚREM

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA S KOMOROVÝM ODBĚREM

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clo ...

CENTRICKÁ CLONA VEVAŘOVANÁ

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Sou ...

CLONA DLE ASME B16.36

Hlavní komponentou sestavy měřicí clony dle ASME B16.36 je clonový kotouč, který je dodává ...

ČTVRTKRUHOVÁ CLONA

Čtvrtkruhová clona, původně označovaná jako čtvrtkruhová dýza Koenneckova, je kombinací ce ...

KÓNICKÁ CLONA

Kónická clona, v normách označovaná jako clona s kuželovitým vstupem, je konstrukčně obdob ...

EXCENTRICKÁ CLONA

Excentrická clona je obdoba centrické clony s kruhovým otvorem umístěným excentricky vůči ...

ČTVERCOVÉ A OBDELNÍKOVÉ CLONY

Clony s hranatými otvory jsou zvláštním typem škrticích orgánů používaných k nepřímému měř ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH®

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® S BODOVÝM ODBĚREM

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

VÍCEOTVOROVÁ CLONA MATTECH® VEVAŘOVANÁ

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více ...

SEGMENTOVÁ CLONA

Segmentová clona je tenký kotouč s otvorem ve tvaru segmentu kruhu. Při orientaci průtočné ...

OMEZUJÍCÍ CLONA

Funkce omezující clony spočívá v tom, že dokáže při stálém průtoku snížit tlak tekutiny na ...

PROPLACHOVACÍ KROUŽEK

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových ...

VÝVODY TLAKOVÉ DIFERENCE

Vývody tlakové diference jsou určeny ke všem námi vyráběný ...