Projekty EU

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

Dallova trubice MATTECH

  • Název projektu: Dallova trubice MATTECH
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000434
  • INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT-I. VÝZVA