Projekty EU

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

Komplexní vzdělávání MATTECH, s.r.o.

  • Název projektu: Komplexní vzdělávání MATTECH, s.r.o.
  • Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004866
  • Období realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; jazykové vzdělávání; technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 27 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Dallova trubice MATTECH

  • Název projektu: Dallova trubice MATTECH
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000434
  • INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT-I. VÝZVA