Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Oddělovací nádoba M90.8

Oddělovací nádoby jsou určeny k zabránění styku měřené tekutiny s měřicím přístrojem. Tyto nádoby obsahují kapalinu, která odděluje měřenou tekutinu od tekutiny v měřidle. Mohou být použity tam, kde může být měřená tekutina korozivní, velmi viskózní nebo by mohla v impulsních trubkách mrznout, tuhnout, popř. kondenzovat. Oddělovací kapaliny musí být vybrány tak, aby se nemísily a ani jinak nereagovaly s měřenou tekutinou.

Funkční rozměry

Velikost oddělovací nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso oddělovací nádoby je navrženo pro pracovní tlak 10 MPa při teplotě 200 °C, resp. 8 MPa při teplotě 300 °C nebo 6,4 MPa při teplotě 400 °C. Oddělovací nádoba je standardně opatřena propojovací a výstupními uzavíracími armaturami. Nejvyšší pracovní tlak uzavíracích armatur je dán typem použité uzavírací armatury. Na vyžádání lze oddělovací nádobu dodat bez výstupních uzavíracích armatur pouze s přivařovacím nátrubkem nebo šroubením.

Materiálové provedení

Tělesa oddělovací nádoby jsou vyrobena z uhlíkových ocelí P245GH/P250GH/P265GH, návarky, nátrubky a zátky oddělovací nádoby z uhlíkové nebo nerezové oceli. Uzavírací armatury typu sedlového ventilu i kulového kohoutu jsou zhotoveny z nerezové oceli. Na vyžádání lze oddělovací nádobu vybavit uzavírací armaturou z jiného materiálu.

Procesní připojení

Dvojitá oddělovací nádoba je tvořena dvěma tělesy samostatných nádob vzájemně spojených pevnou konzolou. Každé jednotlivé těleso nádoby je na vstupní straně v horní části (směrem od primárního zařízení) i na výstupní straně na boční části tělesa nádoby (směrem k sekundárnímu zařízení) opatřeno nátrubky ukončenými závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. V horní části nádob je návarek zaslepený zátkou sloužící k plnění nádoby oddělovací kapalinou. Na bočních stranách nádob je návarek zaslepený zátkou sloužící k indikaci výšky hladiny oddělovací kapaliny. Ve spodní části nádob je umístěn propojovací ventil a návarky ukončené závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 14–20 mm pro připojení vypouštěcích ventilů. Na vyžádání lze oddělovací nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Oddělovací nádoby by měly být instalovány ve stejné úrovni a co nejblíže odběru tlaku. Konstrukce dvojité oddělovací nádoby zaručuje jednoznačné dodržení stejné výše hladiny v obou nádobách, a vylučuje tak vznik chybné přídavné tlakové diference jako důsledek nestejných nátokových výšek. Prostor mezi oběma tělesy nádoby, impulsním potrubím a snímačem musí být zcela zaplněn oddělovací kapalinou.

Oddělovací nádoba M90.4
Fotogalerie

 • MATTECH, s.r.o.
  K Myslivně 2183/7
  708 00 Ostrava Poruba

 • IČ 47973064 | DIČ CZ47973064

 • Datová schránka: ugvki3a

 • Společnost MATTECH, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5536

 • +420 596 917 277

 • Oddělení:
  Obchodní +420 606 757 677
  Technické +420 602 714 488
  Metrologie +420 606 666 522
  Nákup +420 606 666 544

 • +420 596 916 794

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Nahoru
© Petr Sonnenschein, all rights reserved | SPOJENEC